سود صندوق های سرمایه گذاری چقدر است؟

سود صندوق های سرمایه گذاری چقدر است؟

سود صندوق های سرمایه گذاری
صندوق‌های سرمایه‌گذاری

سود صندوق های سرمایه گذاری و نحوه پرداخت آنها یکی از ویژگی‌های مورد توجه بسیاری از صندوقها است. از آنجایی که نرخ سود صندوق های سرمایه گذاری در تاریخ‌های مشخصی پرداخت می‌شود، افراد علاقه ویژه‌ای به آنها پیدا می‌کنند.

در این مقاله کاریزما به بیان این نکته می‌پردازیم که “صندوق های سرمایه گذاری چند درصد سود می دهند؟ ” و عایدی سرمایه‌گذاران از چه طرقی خواهد بود؟

نحوه پرداخت سود صندوق های سرمایه گذاری چگونه است؟

همان‌طور که پیشتر عنوان کردیم، صندوق های سرمایه گذاری یکی از راه‌های فعالیت در بازار بورس به‌طور غیرمستقیم هستند. همه افراد می‌توانند در صندوق های سرمایه گذاری مختلفی که شرکت‌ها یا بانک‌ها ارائه می‌دهند، سپرده‌گذاری کرد‌ه و از آنها کسب سود کنند. اما سود دهی هریک از صندوق های سرمایه گذاری با دیگری کمی متفاوت است.  مثل سرمایه‌گذاری در یک سهم که می‌تواند دو نوع سود داشتـه باشد، صندوق های سرمایه گذاری هم دو نوع سود دارند. این دو روش شامل:

  • سودهای نقدی دریافتی (روی سهام و اوراق بهادار موجود در سبد دارایی­‌های صندوق)
  • سودهای سرمایه‌ای ناشی از افزایش قیمت سهام

سودهای ناشی از افزایش قیمت سهام اغلب خودشان از دو قسمت جداگانه به دست می‌آیند:

  • عایدات حاصل از فروش دارایی­‌ها (سهام و سایر اوراق بهادار)
  • سود حاصل از تغییر قیمت دارایی‌های صندوق (که خود را به صورت افزایش قیمت واحدهای سرمایه­‌گذاری صندوق نشان می­‌دهند)

سوددهی صندوق های سرمایه گذاری

بنابراین مجموع سود دهی صندوق های سرمایه گذاری از سه روش زیر خواهد بود:

1- سود نقدی هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق‌های سرمایه‌گذاریT مقدار درآمد یا سود نقدی که بابت سهام و اوراق قرضه موجود در سبد دارایی‌های خود به دست می‌آورند را به‌عنوان درصدی از ارزش خالص دارایی (NAV) اعلام و در طول سال و به صورت دوره‌ای، به سرمایه‌گذاران خود پرداخت می‌کنند. نرخ بازده نقدی هم از تقسیم این مبلغ پرداختی، بر قیمت هر واحد سرمایه‌گذاری به دست می‌آید.

به عنوان مثال، اگر ارزش هر واحد سرمایه گذاری یک صندوق 100 هزار تومان باشد و در پایان دوره، هر واحد 6 هزار تومان سود نقدی داشتـه باشد، نرخ بازده نقدی آن از تقسیم 6 هزار تومان بر 100 هزار تومان به دست می‌آید.

2- عایدات سرمایه‌ای ناشی از دارایی‌های فروختـه شد‌ه

این عایدات نتیجه فروش اوراق بهادار داخل سبد صندوق، به مبلغی بیشتر از بهای تمام‌شده آنها هستند. یعنی صندوق بخشی از اوراق بهادار داخل سبد را فروختـه و به همین دلیل مقداری سرمایه نقدی دارد که در پایان دوره بین تمام سرمایه‌گذاران تقسیم و به نسبت تعداد واحدهایی که دارند، پرداخت می‌کند.

3- عایدات سرمایه‌ای از محل دارایی‌های موجود

این عایدات حاصل از افزایش قیمت اوراق بهادار داخل سبد صندوق هستند، ولی آن اوراق بهاداری که هنوز به فروش نرسیده‌اند. افزایش قیمت این اوراق در افزایش قیمت واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق تاثیر می‌گذارند و به‌عنوان سود به سرمایه‌گذاران پرداخت می‌شود.

صندوق سرمایه گذاری

نحوه محاسبه سود صندوق های سرمایه گذاری

در مجموع می‌توانیم بازده کل یک صندوق سرمایه گذاری را به شکل فرمول زیر هم بنویسیم:

 فرمول بازده

سوددهی همه صندوق‌های سرمایه‌گذاری از این سه بخش است، اما صندوق‌ها مدل تقسیم سود متفاوتی دارند که به نوع صندوق بستگی دارد. چنانچه صندوقی پرداخت دوره‌ای داشتـه باشد، باید قوانین تقسیم سود مربوطه را در امیدنامه خود قید کند. این قانون تحت عنوان “پرداخت‌های دوره‌ای به سرمایه‌گذاران” و معمولا در سومین فهرست امیدنامه آمد‌ه است. مدیر صندوق هم موظف است ظرف دو روز کاری بعد از پایان هر دورۀ پیش‌بینی شد‌ه برای پرداخت نقدی سود، مبلغ قابل پرداخت به سرمایه‌گذاران را مطابق امیدنامه محاسبه و به حساب سرمایه‌گذارانی که تا پایان آن دوره مالک واحدهای سرمایه‌گذاری بوده‌اند، واریز کند.

سود انواع صندوق‌ های سرمایه‌ گذاری چگونه است؟

پرداخت دوره‌ای در سه نوع صندوق سرمایه‌گذاری سهامی، مختلط و با درآمد ثابت عموما به شکل زیر است:

پرداخت سود در صندوق های سهامی

همان‌طور که می‌دانید، ترکیب دارایی عمده صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام، سهام مورد معامله در بازار بورس است. به علت ذات نوسانی این نوع از اوراق، پرداخت سود پیش‌بینی‌شده در طی مدت زمان مشخص امکان‌پذیر نیست. بنابراین اکثر این صندوق‌ها پرداخت سود نقدی ندارند و بازدهی صندوق در افزایش قیمت واحدهای سرمایه‌گذاری خود را نشان می‌دهد. سهامداران این صندوق‌ها، با فروش برخی یا همه واحدهای سرمایه گذاری می‌توانند اصل سرمایه به همراه سود آنرا دریافت کنند. اما در صورت عدم فروش، سود واحدها به سرمایه شخص اضافه شد‌ه و سود بیشتری را می‌توانند کسب کنند. همچنین نرخ سود اکثر صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام نسبت به سایر صندوق‌ها بیشتر است که طبیعتاً ریسک بیشتری را نیز به همراه دارند.

پرداخت سود در صندوق های مختلط

بیشتر صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط نیز همانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام پرداخت سود نقدی به‌صورت دوره‌ای ندارند. سود ناشی از عملکرد صندوق به‌صورت افزایش بهای واحدهای صندوق دید‌ه می‌شود. در حال حاضر، 22 عدد صندوق سرمایه‌گذاری مختلط در بازار سرمایه وجود دارد که صندوق مختلط کاریزما نیز به تازگی پذیره‌نویسی شد‌ه است.

این مقاله را حتما بخوانید: صندوق سرمایه گذاری مختلط چیست؟

پرداخت سود در صندوق های با درآمد ثابت

عمده‌ صندوقهای سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، پرداخت سود نقدی در بازه‌های زمانی مانند یک‌ماهه، سه‌ماهه، شش‌ماهه، یک‌ساله و… دارند. پرداخت سود نقدی دوره‌ای یکی از جذابیت‌های این صندوق‌ها برای مردم است که بیشترین شباهت را به حساب‌های بانکی دارند. با توجه به اینکه عمده ترکیب دارایی این صندوق‌ها، اوراق بهادار با درآمد ثابت مانند حساب‌های بانکی هستند، نرخ سود این صندوق‌ها به نرخ سود سپرده‌های بانکی نزدیک و در اکثر مواقع کمی از آنها بالاتر است.

نکته: پس از پرداخت دوره‌ای نقدی سود به سهامداران، ارزش خالص هر واحد از صندوق به قیمت مبنا برمی‌گردد که سبب تعدیل قیمت واحدها می‌شود.

نتیجه‌گیری

در این مطلب، شما را با انواع روش‌های سود دهی صندوق های سرمایه گذاری آشنا کردیم. در هنگام انتخاب صندوق سرمایه‌گذاری حتما با توجه به روحیه خود عمل کنید. اگر به‌دنبال دریافت سودهای دوره‌ای مانند بانک‌ها هستید، صندوق‌های با درآمد ثابت و مختلط برای شما مناسب هستند. اما اگر دیدی بلندمدت برای سرمایه‌گذاری‌های خود در صندوق‌ها دارید و به‌دنبال دیافت سود ماهانه نیستید صندوق‌های سهامی باتوجه به بازدهی خوبی که دارند برای شما مناسب هستند. البته ذکر این نکته مهم است که ریسک سرمایه‌گذاری در صندوق‌های در سهام نسبت به دو نوع دیگر بیشتر است.

برای آشنایی با انواع صندوق سرمایه گذاری کاریزما اینجا کلیک کنید.

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خطا!

متن جستجو باید حداقل 3 حرف باشد.