کهربا بهترین صندوق‌ سرمایه‌گذاری شهریورماه

کهربا بهترین صندوق‌ سرمایه‌گذاری شهریورماه

کهربا_بهترین_صندوق‌_سرمایه‌گذاری_شهریورماهweb
صندوق‌های سرمایه‌گذاری

برای بررسی وضعیت بازارهای مالی در شهریور ماه کافی است به برخی آمار و شاخص‌ها نگاهی گذرا بیندازیم. در واقع شهریور ماه را باید ماه سرگیجه و ابهام بازارهای مالی مختلف دانست در این ماه شاهد بودیم که انس جهانی طلا با ریزش 4.3 درصدی روبه رو شد و سکه امامی رشد 4.4 درصدی را به خود دید از طرفی دلار در بازار آزاد تنها در همین مدت یک ماهه بیش از  7 درصد افزایش را تجربه کرد و در 31 شهریور به 31 هزار و 660 تومان رسید.وضعیت بازار سرمایه نیز در شهریور ماه مطلوب نبود تا جایی که شاخص کل در یک ماهه شهریور با ریزش 5.3 درصدی مواجه شد.

پیشتازی کهربا در شهریور ماه

با در نظر گرفتن این مساله که شاخص کل بورس در یک ماهه اخیر روند نزولی را در پیش گرفته بود باید دید وضعیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری در این مقطع یک ماهه به چه نحویی بوده است؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد از تاریخ یک شهریور ماه امسال تا 31 شهریور صندوق‌‌ کهربا از گروه مالی کاریزما بهترین صندوق سرمایه‌گذاری بازار سرمایه بوده است. در این مقطع کهربا با رشد بیش از 6 درصدی در خالص ارزش دارایی‌های خود این رتبه را از آن خود کرد. پس از صندوق کهربا صندوق‌های در اوراق مبتنی بر سکه طلا کیان، صندوق پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان، در اوراق مبتنی بر طلای زرین آگاه و صندوق طلای عیار پنج صندوق برتر در میان تمامی صندوق‌‌های سرمایه‌گذاری شدند. صندوق کهربا از گروه مالی کاریزما با رشد 6.23 درصدی رشد NAV خود توانست بیشترین رشد میزان ارزش خالص دارایی را در میان صندوق‌های سرمایه‌گذاری در یک ماهه به دست آورد.پس از کهربا به ترتیب صندوق اوراق مبتنی بر سکه طلا کیان، صندوق پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان، در اوراق مبتنی بر طلای زرین آگاه و صندوق طلای عیار با افزایش 6.09 درصدی، 6.08 درصدی، 6.08 درصدی و 5.97 درصدی در میزان رشد ارزش خالص دارایی خود در رتبه‌های بعدی بهترین صندوق‌های بازار در شهریور ماه 1401 قرار گرفتند.

 

صندوق‌هایی با بیشترین میزان دارایی در 31 شهریور ماه

در تاریخ سی و یکم شهریور ماه جایگاه بیشترین دارایی تحت مدیریت (AUM) توسط صندوق گنجینه زرین شهر با 57.9 هزار میلیارد تومان کسب شده است، در تاریخ مذکور لوتوس پارسیان با 53.99 هزار میلیارد تومان رتبه دوم افزایش دارایی‌های تحت مدیریت را در آخرین روز شهریور ماه به دست آورده است و پس از آن صندوق بادرآمد ثابت کاردان، اندوخته پایدار سپهر و ثابت حامی به ترتیب با رسیدن به ارقام 40.11، 23.4 و 19.62 هزار میلیارد تومان در رتبه‌های بعدی قرار دارند.این در حالی است که بیشترین درصد رشد دارایی تحت مدیریت در یک ماهه را صندوق ندای ثابت کیان با رشد 116.98 درصدی خود به دست آورده است. 

این در حالی است که بیشترین درصد رشد دارایی تحت مدیریت در یک ماهه را صندوق ندای ثابت کیان با رشد 116.98 درصدی خود به دست آورده است.صندوق مشترک البرز پس از ندای ثابت کیان با رشد 109.50 درصد بیشترین درصد رشد دارایی تحت مدیریت را به خود اختصاص داده است پس از آن نیز صندوق‌های اتحاد آرمان اقتصاد، در اوراق بهادار با درآمد ثابت خلیج فارس و ارزش کاوان ایرانیان به ترتیب با  93.77 درصد، 73.02درصد و 58.36 درصد رشد بیشترین رشد یک ماهه دارایی تحت مدیریت (AUM) را در میان همگی صندوق‌های موجود در بازار رقم زده‌اند.

از سویی صندوق گنجینه زرین شهر با افزایش 1490میلیارد تومانی در میزان دارایی‌های تحت مدیریت خود توانسته است رتبه بیشترین مقدار دارایی تحت مدیریت را در یک ماه شهریور رقم زده‎ است پس از صندوق گنجینه زرین شهر ، صندوق ثابت حامی با رشد 1054 میلیارد تومان، افرا نماد پایدار با رشد 821 میلیارد تومان، در اوراق بهادار بادرآمد ثابت خلیج فارس با رشد  731 میلیارد تومانی و اندوخته توسعه صادارت آرمانی نیز با رشد 563 میلیارد تومانی بیشترین میزان مقدار دارایی‌های تحت مدیریت را در یک ماهه شهریور در میان تمامی صندوق‌های موجود در بازار به خود اختصاص داده‌اند.

بهترین صندوق سهامی از نظر رشد دارایی در شهریور ماه

بیشترین درصد رشد دارایی تحت مدیریت در میان تمامی صندوق‌های سهامی بازار در یک ماهه شهریور ماه 1401 به صندوق ندای ثابت کیان تعلق دارد که با رشد 116.98درصدی دارایی‌های تحت مدیریت خود در شهریور ماه لقب بهترین صندوق سهامی بازار سرمایه را به خود اختصاص داده است. پس از آن، صندوق مشترک البرز بیشترین درصد رشد دارایی تحت مدیریت در میان سهامی‌ها را با رشد 109.50 درصدی خود نشان داده است و پس از آن به ترتیب به صندوق‌های اتحاد آرمان اقتصاد با 93.77 درصد، در اوراق بهادار با درآمد ثابت خلیج فارس با 73.02 درصد، ارزش کاویان ایرانیان با 58.36 درصد و صندوق نوع دوم افق آتی با 0.5درصد تعلق دارد.

  بیشترین رشد NAV در سهامی‌ها

صندوق راهبرد ممتاز ابن سینا با رشد 0.05 درصدی بیشترین میزان رشد ارزش دارایی را در میان صندوق‌های سهامی بازار در شهریور ماه رقم زده است پس از آن، امین تدبیرگران فردا با منهای 0.72 درصد رشد، مشترک پشتاز با منهای 0.95 درصد، صندوق بازده بورس با  منهای 0.01 درصد و صندوق آوای سهام کیان نیز با منهای 1.25 درصد بازدهی بیشترین درصد رشد خالص ارزش دارایی را در میان سهامی‌های بازار در شهریور ماه تجربه کردند. 

 

بهترین صندوق سپرده کالایی شهریورماه 

با توجه به این که صندوق کهربا کاریزما بیشترین رشد میزان ارزش خالص دارایی NAV را در میان تمامی صندوق‌های موجود در بازار به دست آورده است در میان صندوق‌های سپرده کالایی نیز پیشتاز است پس از رشدی 6.23 درصدی NAV کهربا در شهریور، صندوق‌ اوراق مبتنی بر سکه طلای کیان با 6.09 درصد و پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان با رشد 6.08 درصد بیشترین رشد NAV را در میان صندوق‌های سپرده کالایی به خود اختصاص داده‌اند.  

بهترین صندوق بادرآمد ثابت شهریور ماه

بیشترین رشد ارزش خالص دارایی در میان صندوق‌های بادرآمد ثابت نیز در شهریور ماه امسال به ترتیب توسط صندوق‌های نیکوکاری لوتوس رویان، با درآمد ثابت کوثر یکم، ثبات ویستا و اعتماد آفرین پارسیان به ترتیب با رشد 2.36 درصد، 2.09 درصد، 1.99 درصد و 1.90 درصدی به دست آمده است و سپس ارمغان فیروزه آسیا، مختص اوراق دولتی خلیج فارس، نوع دوم افق آتی و صندوق مختص اوراق دولتی کاریزما با رشد 1.89درصد، 1.84 درصد، 1.79 درصد و 1.78 درصدی در جایگاه‌های بعدی بهترین صندوق‌های بادرآمد ثابت بازار  قرار گرفته‌اند پس از آن‌ها رتبه‌های بعدی بهترین صندوق‌های بادرآمد ثابت شامل ثابت نگین سامان، کارا کاریزما، اندیشه‌ورزان صباتامین و آوای فردای زاگرس است.درصد رشد ارزش خالص دارایی این صندوق‌ها به ترتیب 1.76 درصد، 1.75درصد، و 1.74 درصد است. 

بهترین صندوق مختلط در  شهریور ماه

صندوق‌های کیمیا زرین کاردان، یکم نیکوکاری آگاه، مشترک آسمان خاورمیانه، گنبد مینای دماوند، مشترک پارس، توسعه ممتاز، نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد، مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی و مختلط گوهر نفیس تمدن صندوق‌های مختلطی هستند که بیشترین میزان رشد ارزش خالص دارایی را در شهریور ماه امسال تجربه کردند و توانستند به ترتیب به رشد 1.56درصد،  منهای 0.22 درصد، منهای 0.5 درصد، منهای 0.61 درصد و منهای 0.63 درصد، منهای 0.66 درصد، منهای 1.02 درصد، 1.09 درصد و منهای 1.18 درصدی  در ارزش خالص دارایی خود برسند.

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خطا!

متن جستجو باید حداقل 3 حرف باشد.