انتقال وجه از طریق ساتنا و پایا چقدر طول می‌کشه؟ (چرخه تسویه ساتنا و پایا)

    انتقال وجه از طریق پایا براساس سیکل‌های پایا انجام می‌شه: در سیکل اول ، ساعت ثبت از ساعت 17:15 شروع میشه و ساعت 3:15 تموم میشه و ساعت 3:45 هم برات ارسال میشه؛ در سیکل دوم ، ساعت ثبت از ساعت 3:15 شروع میشه و ساعت 10:15 تموم میشه و ساعت 10:45 هم برات ارسال میشه؛ در سیکل سوم ، ساعت ثبت از ساعت 10:15 شروع میشه و ساعت 13:15 تموم میشه و ساعت 13:45 هم برات ارسال میشه و در سیکل چهارم ، ساعت ثبت از ساعت 13:15 شروع میشه و ساعت 17:15 تموم میشه و ساعت 17:45 هم برات ارسال میشه. حواله ساتنا طی ساعات کاری بانک، از ساعت ۷:۳۰ تا نهایتا ۱۴:۰۰ انجام می‌شه. اگه در این بازه زمانی از طریق ساتنا انتقال وجه انجام بدی، پرداختت حداکثر طی نیم ساعت انجام می‌شه. درغیراین‌صورت انجام تراکنش به روز کاری بعدی منتقل می‌شه.

خطا!

متن جستجو باید حداقل 3 حرف باشد.