اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه گذاری چیست؟

اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه گذاری چیست؟

اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه گذاری
صندوق‌های سرمایه‌گذاری

اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه گذاری منبعی موثق برای مشاهده تمامی ساز و کار یک صندوق است. با مشاهده امید نامه و اساسنامه صندوق ها می‌توان به طور کامل شفافیت در عملکرد صندوق‌ها را بررسی کرد. امیدنامه و اساسنامه صندوق های سرمایه گذاری به‌عنوان منشوری منسجم با اطلاعات کامل و توضیحات و قوانین لازم و مربوط به خود صندوق، هر اطلاعاتی که برای آگاهی سرمایه‌گذاران و ارکان صندوق لازم باشد را در خود جا داده‌اند.

در این مطلب از کاریزما موارد مهمی که در اساسنامه و امیدنامه صندوق های سرمایه گذاری باید به آنها توجه شود، را عنوان می‌کنیم.

اساسنامه صندوق سرمایه گذاری

برای شروع سرمایه‌گذاری نیاز داریم اطلاعات کامل و موثقی از شرایط، قوانین و ضوابط آن اطلاع پیدا کنیم. صندوق‌های سرمایه گذاری نیز به عنوان یکی از گزینه‌های سرمایه‌گذاری از این قاعده مستثنی نیستند. سازمان بورس و اوراق بهادار، تمام صندوق های سرمایه گذاری را موظف کرده اساسنامه و امیدنامه خود را در اختیار عموم قرار دهند تا مردم بتوانند قبل از سرمایه‌گذاری، از روال کار صندوق مورد نظر اطلاع پیدا کنند.

اساسنامه هر صندوق سرمایه گذاری مجموعه‌ای از ماده‌های قانونی است که برای عملکرد قانونی صندوق‌ها تنظیم شد‌ه و به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسید‌ه است.

به عنوان مثال، در ماده سوم تمام اساسنامه‌ها، هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران، نحوه اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار (که برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری انجام می‌شود)، مقدار بهره‌مندی سرمایه‌گذاران از صرفه جویی‌های ناشی از مقیاس و تامین منافع برای آنها بیان شد‌ه است.

موضوع فعالیت صندوق هم در بند چهارم اساسنامه ذکر می‌شود. اینکه صندوق می‌خواهد سرمایه جمع‌شده از سرمایه‌گذاران را در چه مواردی سرمایه‌گذاری کند مثلا در سپرده‌های بانکی، اوراق بهادار، بورس یا…

در اساسنامه‌ها بعد از عنوان قوانین کلی صندوق که معمولا ثابت هستند، تبصره‌های مربوط به هرکدام نیز ذکر می‌شود تا تمامی شرایط را دربرگیرد و مشکلی در انجام قوانین به وجود نیاید.

صندوق های سرمایه گذاری

مواردی که در اساسنامه صندوق‌ های سرمایه‌ گذاری ذکر می‌شود

در اساسنامه مواردی که به تصویب و تایید سازمان بورس رسید‌ه و صندوق‌ها موظف به انجام آن‌ها هستند، ذکر می‌شود. به عنوان مثال، مهم‌ترین مواردی که در اساسنامه ذکر می‌شوند عبارتند از:

بخش اول

 • تعاریف اولیهتشریح اصطلاحات و واژه‌های به‌کاررفتـه در اساسنامه
 • کلیاتنام صندوق، داشتـن مجوز از سازمان بورس و ثبت شرکت‌ها، هدف از تشکیل صندوق، موضوع فعالیت اصلی صندوق، دوره زمانی فعالیت صندوق، محل اقامت صندوق
 • واحدهای سرمایه‌گذاریارزش مبنای هر واحد سرمایه‌گذاری، توضیح درباره نوع واحدهای صندوق که عادی یا ممتاز هستند، تعداد واحدهای ممتاز، نقل‌وانتقال واحدهای ممتاز
 • سرمایه‌گذاری مؤسسانشرایط شروع دوره پذیره‌نویسی اولیه
 • پذیره‌نویسی اولیهتشریح فرآیند پذیره‌نویسی
 • خالص ارزش روز، قيمت ابطال و قيمت صدور واحد سرمايه‌گذاری: فرمول محاسبه ارزش هر واحد صندوق و قیمت صدور و ابطال
 • تشريفات صدور و ابطال واحدهاي سرمايه‌گذاریوظایف مدیر ثبت و مدیر صندوق درزمینهٔ صدور و ابطال، ویژگی‌های گواهی سرمایه‌گذاری (بانام، غیرقابل‌انتقال و…)
 • حداقل و حداکثر ميزان مشارکت در صندوقمواردی که باید در تملک واحدهای سرمایه‌گذاری رعایت شود
 • حساب‌های بانکي صندوق و نظارت بر دریافت‌ها و پرداخت‌هامشخصات حساب‌های بانکی صندوق، مواردی که باید متولی صندوق درباره پرداخت‌ها بررسی نماید
 • ترکيب دارايي‌هاي صندوقحفظ ترکیب دارایی‌های صندوق مطابق با امیدنامه
 • چگونگي استفاده از درآمدهای کسب‌شدهکل درآمد حاصل از موضوع فعالیت صندوق، جزء دارایی‌های صندوق خواهد بود

بخش دوم

 • مجمع صندوقشرایط تشکیل مجمع صندوق، اختیارات مجمع صندوق، نحوه دعوت به مجمع و آگهی اطلاع‌رسانی مجمع
 • مدیر صندوقنحوه تعیین مدیر صندوق و وظایف او
 • مدیر ثبتنحوه تعیین مدیر ثبت و وظایف او
 • متولی صندوقنحوه تعیین متولی صندوق و وظایف او
 • حسابرسنحوه تعیین حسابرس و وظایف او
 • کارگزاران صندوقنحوه تعیین کارگزاران صندوق و وظایف و مسئولیت‌های آنها
 •  تشريفات معاملات اوراق بهادار به نام صندوقفرآیند معامله اوراق بهادار برای صندوق توسط کارگزار و نحوه نگهداری اوراق بهادار به نام صندوق
 • تشريفات مشارکت صندوق در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادارفرآیند مشارکت صندوق در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار
 • هزینه‌های صندوقمعرفی هزینه‌هایی که از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است
 • اطلاع‌رسانیمواردی که مدیر صندوق باید در مقاطع تعیین‌شده در سایت صندوق منتشر نماید
 • پايان دوره يا تمديد دوره فعاليت صندوقشرایطی که فعالیت صندوق پایان می‌یابد، مراحل تصفیه صندوق
 • مرجع رسيدگي به تخلفات و اختلافاتمعرفی مرجع رسیدگی به تخلفات مدیر، مدیر ثبت، متولی، حسابرس، کارگزاران صندوق و سرمایه‌گذاران صندوق
 • اسامی و امضای صاحبان امضای مجاز و مهر ارکان: مشخصات و امضای مدیر صندوق، مدیر ثبت، متولی صندوق، حسابرس

این مقاله را حتما بخوانید: سوددهی صندوق های سرمایه گذاری چگونه است؟

صندوق های سرمایه گذاری

امیدنامه صندوق سرمایه گذاری

تفاوت اساسنامه و امیدنامه چیست؟ ممکن است تشابهات زیادی بین اساسنامه صندوق های سرمایه گذاری مختلف وجود داشتـه باشد و قوانین مشترکی داشتـه باشند، اما امیدنامه هر صندوق مخصوص به خودش بود‌ه و درواقع مکمل اساسنامه است.

در امیدنامه جزئیات ذکر می‌شود، مثلا اگر در اساسنامه ارکان صندوق عنوان و هرکدام تعریف شده‌اند و تبصره‌های مربوط به هر رکن نوشتـه شد‌ه باشد، در امیدنامه صندوق آن شخص حقیقی یا حقوقی که مسئولیت رکن را به عهده گرفتـه معرفی می‌شود. بنابراین، معمولا حجم امیدنامه از اساسنامه کمتر است.

لازم است بدانید که مطالعه امیدنامه مهمتر از اساسنامه است. زیرا اطلاعاتی را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد تا بتوانند آگاهانه‌تر صندوق سرمایه گذاری مناسب خودشان را انتخاب کنند.

مواردی که در امیدنامه صندوق‌ های سرمایه‌ گذاری ذکر می‌شود

امیدنامه صندوق اولین چیزی است که یک سرمایه‌گذار باید قبل از سرمایه‌گذاری در صندوق بخواند. بنابراین مهمترین موارد اساسنامه هم به صورت خلاصه و چکیده در آن ذکر می‌شود.

مهم‌ترین مواردی که در امیدنامه ذکر می‌شوند به شرح زیر هستند:

 • استراتژی صندوق برای سرمایه‌گذاری وجوه سرمایه‌گذاران. مثلا برخی از صندوق‌ها، استراتژی سرمایه‌گذاری ارزشی را دنبال می‌کنند، برخی سهام رشدی خریداری می‌کنند و برخی دیگر از استراتژی‌های پرریسک‌تری شامل خرید سهام استفاده می‌کنند.
 • هزینه‌هایی که توسط سرمایه‌گذاران پرداخت می‌شود. این موارد شامل کارمزد مدیریت، کارمزد فروش، کارمزد بازخرید برای سهامی که طی دوره‌ای معین به فروش می‌روند و دیگر اطلاعات مرتبط هستند.
 • مهم‌ترین ریسک‌هایی که سرمایه‌گذاران طی سرمایه‌گذاری در صندوق با آن روبه‌رو خواهند شد. برای مثال، در امیدنامه یک صندوق جهانی یا بین‌المللی، ریسک ارز، امکان برقراری محدودیت سرمایه توسط شرکت‌ها، خطر جنگ و دیگر ملاحظاتی که ارتباط کمتری با صندوق‌های داخلی دارند، توضیح داد‌ه می‌شود.
 • اینکه صندوق سرمایه‌گذاری از اهرم استفاده می‌کند یا خیر.
 • اسامی مدیرانی که خود در صندوق سرمایه‌گذاری کرده‌اند و میزان سرمایه‌گذاری هر کدام.
 • میزان حقوق و دستمزد مدیران برای ارائه خدماتشان.
 • افراد ناظر و صاحبان اصلی صندوق، شامل مؤسساتی که اوراق بهادار را به نمایندگی از سرمایه‌گذاران اصلی به نام خود نگه‌داری می‌کنند.
 • اطلاعاتی در خصوص مدیران صندوق‌ها تا سرمایه‌گذاران بتوانند تشخیص دهند آیا این مدیران تجربه، اعتبار و دانش کافی برای مدیریت وجوه آنها را دارند یا خیر.
 • نرخ گردش پرتفوی که می‌تواند به شما اطلاعاتی در خصوص کارایی مالیاتی صندوق بدهد.

چگونه به اساسنامه و امیدنامه صندوق های سرمایه گذاری دسترسی داشته باشیم؟

اساسنامه و امیدنامه هر صندوق به راحتی و به صورت آنلاین قابل دریافت است. کافی است کلمه امیدنامه یا اساسنامه را در کنار اسم صندوق مورد نظر جستجو کنیم تا به سایت صندوق و پی‌دی‌اف (pdf) تهیه شد‌ه برای هر کدام برسیم.

برای آشنایی با انواع صندوق سرمایه گذاری کاریزما اینجا کلیک کنید.

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خطا!

متن جستجو باید حداقل 3 حرف باشد.