گردش معادل سهام یعنی چی؟

    معاملات در کارگزاری ارزش متفاوتی دارن؛ مثلا معاملات اوراق مشارکت یا صندوق درآمد ثابت اهمیت کمتر و معاملات سهام ارزش بیشتری دارن. بخاطر همین کارگزاری وقت محاسبه ارزش معاملات، مبنا رو ارزش معاملات سهام قرار می‌ده و ارزش معاملات سایر اوراق رو متناسب با اون تعدیل می‌کنه.

خطا!

متن جستجو باید حداقل 3 حرف باشد.