چطوره می‌شه هزینه صندوق‌ها رو پرداخت کرد؟

    نیازی به پرداخت مجزای هزینه صندوق‌ها نیست. کارمزد خرید و فروش صندوق‌ها هنگام انجام معامله به کسر می‌شه. همینطور کارمزد مدیریت به صورت سالانه محاسبه و کسر می‌شه. تمام این هزینه‌ها به صورت خودکار محاسبه و برداشت می‌شن.​

خطا!

متن جستجو باید حداقل 3 حرف باشد.