هزینه خرید صندوق نیکوکاری فردای روشن چقدره؟

    هزینه مدیریتی سالانه این صندوق 0.2 درصد است که از ارزش روز سرمایه‌گذاریت کسر می‌شه. همینطور کارمزدی که وقت خرید کسر می‌شه صفر تومان هست.​

خطا!

متن جستجو باید حداقل 3 حرف باشد.