هزینه خرید صندوق سرمایه‌گذاری کمان چقدره؟

    هزینه مدیریتی سالانه این صندوق 1 درصد است که از ارزش روز سرمایه‌گذاریت کسر می‌شه. همینطور کارمزدی که وقت خرید کسر می‌شه 0.04 درصد ارزش سرمایه‌گذاریت هست.​

خطا!

متن جستجو باید حداقل 3 حرف باشد.