هزینه خرید صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی کاریزما چقدره؟

    هزینه مدیریتی سالانه این صندوق ۱ درصد است که از ارزش روز سرمایه‌گذاری کسر می‌شه. همینطور کارمزدی که وقت خرید کسر می‌شه صفر تومان است.

خطا!

متن جستجو باید حداقل 3 حرف باشد.