صندوق سرمایه‌گذاری کمان از چه نوعی هست؟

    صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما پس از تامین مالی، به دنبال صنایع و شرکت‌های پرپتانسیل برای سرمایه‌گذاری و ایجاد ارزش افزوده خواهد رفت و با دید 4 الی 5 سال در اون شرکت‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنه و بعد از پایان سرمایه‌گذاری و ایجاد ارزش‌افزوده در اون شرکت‌ها، با قیمتی بالاتر از قیمت بهای تمام شده، اون شرکت رو به فروش می‌رسونه و سود کسب می‌کنه. در پایان فعالیت صندوق کمان کاریزما هم سودهای کسب شده بین سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود. بنابراین صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما در طول دوره فعالیت هیچ گونه سود تقسیمی نخواهند داشت و فقط در پایان فعالیت سود کسب شده از سال اول تا پایان سال ششم بین سرمایه گذاران تقسیم می‌شه.​

خطا!

متن جستجو باید حداقل 3 حرف باشد.