صندوق سرمایه‌گذاری صنم از چه نوعی هست؟

    صندوق سرمایه‌گذاری صنم یک صندوق سرمایه‌گذاری از جنس «صندوق در صندوق» است که در دیگر صندوق‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنه. به‌عبارت‌دیگر، پرتفوی اون شامل سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری هست. این صندوق‌ها جایگزین سرمایه‌گذاری مستقیم در اوراق قرضه، سهام و سایر انواع اوراق بهادار می‌شون. مدیریت این صندوق‌ها باید تلاش کنه که بهترین صندوق‌های بازار رو شناسایی کنه و در اون‌ها سرمایه‌گذاری کنه.​

خطا!

متن جستجو باید حداقل 3 حرف باشد.