سود صندوق سرمایه‌گذاری سکه طلای کهربا چطور محاسبه می‌شه؟

    سود این صندوق از تفاوت قیمتی که این صندوق رو خریدی با قیمتی که می‌فروشی بدست میاد.​

خطا!

متن جستجو باید حداقل 3 حرف باشد.