سود صندوق سرمایه‌گذاری سپند کاریزما (کاریس) چطور محاسبه می‌شه؟

    سود این صندوق از تفاوت قیمتی که این صندوق رو خریدی با قیمتی که می‌فروشی بدست میاد.

خطا!

متن جستجو باید حداقل 3 حرف باشد.