سود صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه کاریزما (واحدهای عادی) چطور محاسبه می‌شه؟

    سود این صندوق از تفاوت قیمتی که این صندوق رو خریدی با قیمتی که می‌فروشی بدست میاد.

خطا!

متن جستجو باید حداقل 3 حرف باشد.