بعد از اینکه درخواست فروش یا ابطال صندوق سرمایه‌گذاری اهرمی کاریزما (واحدهای عادی) رو داشتم، چقدر طول می‌کشه تا پول اون به حسابم برگرده؟

    روز کاری بعد پول به حساب بانکی که مشخص کردی واریز می‌شه.​

خطا!

متن جستجو باید حداقل 3 حرف باشد.