بعد از اینکه درخواست فروش یا ابطال صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاریزما رو داشتم، چقدر طول می‌کشه تا پول اون به حسابم برگرده؟

    ما برای اولین بار در کشور این امکان رو ایجاد کردیم که با فروش صندوق‌های صدوری و ابطالی مثل این صندوق، در لحظه پول اون به حسابت برگرده و مثل بقیه شرکت‌ها درگیر فرآیندهای زمان‌بر انتقال پول نمی‌شه.

خطا!

متن جستجو باید حداقل 3 حرف باشد.