سوالات متداول

هزینه مدیریتی سالانه این صندوق ۱ درصد است که از ارزش روز سرمایه‌گذاری کسر می‌شه. همینطور کارمزدی که وقت خرید کسر می‌شه صفر تومان است.

سود این صندوق از تفاوت قیمتی که این صندوق خریداری با قیمتی که فروخته میشه بدست میاد.​

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی کاریزما یک صندوق از نوع با درآمد ثابت و بدون تقسیم سود هست. ترکیب دارایی‌های این صندوق، اوراق با درآمد ثابت دولتی است و به‌همین دلیل ریسک سرمایه‌گذاری رو بسیار کم می‌کنه.​

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی کاریزما مخصوص طرح پشتیبان است و نمیشه به صورت مستقیم در اون سرمایه گذاری کرد.​

خطا!

متن جستجو باید حداقل 3 حرف باشد.