چرا در واریز از طریق فیش یا اینترنت بانک با اینکه پول از حسابم کم شده ولی در حسابم پیش کارگزاری نیومده؟

    بصورت کلی ملاک ثبت مبلغ واریزی در حسابت پیش کارگزاری، زمانی است که وجه به حساب کارگزاری پرداخت می‌شه و نه زمانی که از حسابت کم می‌شه؛ یعنی هر زمان بانک مبدا و مقصد یکی باشه واریز در لحظه به حساب کارگزاری می‌شینه، ولی اگه بانک مبدا و مقصد متفاوت باشه (بین بانکی) طبق چرخه‌های تعریف شده سیستم بانکی (ساتنا و پایا) به حساب کارگزاری واریز می‌شه که می‌تونه یک روز طول بکشه.​

خطا!

متن جستجو باید حداقل 3 حرف باشد.