فرق پایا و ساتنا چیه؟

    پایا یا «سامانه اتاق پایاپای الکترونیک» یک سامانه انتقال وجه غیر آنی برای پرداخت بین بانکی است؛ یعنی زمانی که حساب بانک مبدا و مقصد متفاوت باشه. ساتنا مخفف عبارت «سامانه تسویه ناخالص آنی» است. در واقع ساتنا یک سامانه انتقال وجه آنی برای زمانی است که حساب بانک مبدا و مقصد متفاوت است. تفاوت دیگه ساتنا و پایا در مبلغ انتقال است. در پایا می‌تونی حداکثر ۱۰۰ میلیون تومان انتقال بدی. اما در ساتنا سقفی وجود نداره.​

خطا!

متن جستجو باید حداقل 3 حرف باشد.