چندبار می‌تونم در مشاوره دیجیتال شرکت کنم و آیا می‌تونم جواب‌هایی که قبلا دادم رو تغییر بدم؟

    محدودیتی برای شرکت در مشاوره دیجیتال وجود نداره. همینطور با هر بار شرکت در مشاوره دیجیتال می‌تونی دوباره به سوالات جواب بدی. به همین دلیل اگه جواب‌هات رو تغییر بدی، ترکیبی که بهت پیشنهاد می‌شه متفاوت از قبل هست. همینطور در صفحه نتیجه مشاوره این امکان رو داری که ترکیب سرمایه‌گذاری که بهت پیشنهاد شده رو هم تغییر بدی.​

خطا!

متن جستجو باید حداقل 3 حرف باشد.