هزینه خرید صندوق کمند چقدره؟

    هزینه مدیریت سالانه این صندوق ۱ درصد است که از ارزش روز سرمایه‌گذاریت کسر می‌شه. همینطور کارمزدی که وقت خرید کسر می‌شه 0.02 درصد ارزش خرید هست.​

خطا!

متن جستجو باید حداقل 3 حرف باشد.