هزینه خرید صندوق سرمایه‌گذاری سکه طلای کهربا چقدره؟

    هزینه مدیریتی سالانه این صندوق 0.5 درصد است که از ارزش روز سرمایه‌گذاریت کسر می‌شه. همینطور کارمزدی که وقت خرید کسر می‌شه 0.12 درصد ارزش سرمایه‌گذاریت هست.​

خطا!

متن جستجو باید حداقل 3 حرف باشد.