هزینه خرید صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه کاریزما (واحدهای عادی) چقدره؟

    هزینه مدیریتی سالانه این صندوق 1.5 درصد است که از ارزش روز سرمایه‌گذاریت کسر می‌شه. همینطور کارمزدی که وقت خرید کسر می‌شه 2000 تومان هست.​

خطا!

متن جستجو باید حداقل 3 حرف باشد.