هزینه خرید صندوق سرمایه‌گذاری اهرمی کاریزما (نوع ممتاز) چقدره؟

    هزینه مدیریتی سالانه این صندوق 1.5 درصد است که از ارزش روز سرمایه‌گذاریت کسر می‌شه. همینطور کارمزدی که وقت خرید کسر می‌شه 0.12 درصد ارزش سرمایه‌گذاریت هست.​

خطا!

متن جستجو باید حداقل 3 حرف باشد.