هزینه خرید صندوق سرمایه‌گذاری اهرمی کاریزما (واحدهای عادی) چقدره؟

    هزینه مدیریتی سالانه این صندوق ۱ درصد است که از ارزش روز سرمایه‌گذاریت کسر می‌شه. همینطور کارمزدی که وقت خرید کسر می‌شه صفر تومان است.​

خطا!

متن جستجو باید حداقل 3 حرف باشد.