می‌شه کارت‌ها رو به پول تبدیل کرد؟

    بعد از اینکه کارت هدیه‌ت رو ثبت کردی می‌تونی صندوق‌های سرمایه‌گذاری کاریزما رو بخری و در رشد اون‌ها سهیم باشی. همینطور صندوقی رو که انتخاب کردی در سامانه سرمایه‌گذاریت نشون داده می‌شه. اونجا می‌تونی صندوقت رو بفروشی و پولش رو به حسابت منتقل کنی. البته هدف این کارت‌ها سرمایه‌گذاری است تا در آینده بتونی از سود اون‌ها استفاده کنی.​

خطا!

متن جستجو باید حداقل 3 حرف باشد.