منظور از پوشش بیمه‌ای طرح‌های سرمایه‌گذاری چیه؟

    با سرمایه گذارای در طرح‌های سرمایه‌گذاری، درصورت احراز شرایط مشخص شده و داشتن حداقل سرمایه و مدت حضور در طرح، می‌تونی از پوشش‌های بیمه‌ای متنوع درمانی و بیمه عمر استفاده کنی.​

خطا!

متن جستجو باید حداقل 3 حرف باشد.