منظور از ارزش خالص و ناخالص در معاملات چیه؟

    ارزش ناخالص سفارش از حاصل ضرب قیمت در حجم سفارش بدست میاد. ارزش خالص سفارش از کسر هزینه‌های مربوط به معامله مثل مالیات و کارمزدها از ارزش ناخالص اون محاسبه می‌شه.​

خطا!

متن جستجو باید حداقل 3 حرف باشد.