محاسبه و پرداخت سود در طرح پرداخت سود به مانده (پشتیبان) چطور انجام می‌شه؟

    محاسبه سود، به صورت روزشمار است و پرداخت اون به صورت ماهانه در گردش حسابت است. نرخ سود دریافتی وابسته به عملکرد صندوق اوراق دولتی کاریزما در همان ماه است. همینطور برای اطلاعات بیشتر می‌تونی صندوق اوراق دولتی کاریزما رو ببینی.​

خطا!

متن جستجو باید حداقل 3 حرف باشد.