صندوق سرمایه‌گذاری کمند از چه نوعی هست؟

    صندوق سرمایه‌گذاری کمند از نوع درآمد ثابت با سود ماهانه هست. با سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری کمند می تونی یک جریان درآمد ثابت به طور ماهانه داشته باشی. بدون اینکه متحمل هیچ گونه ریسکی بشی می‌تونی روی اصل سرمایه و سود هر ماه اون حساب کنی. سود در این صندوق به صورت روز شمار محاسبه می‌شه.​

خطا!

متن جستجو باید حداقل 3 حرف باشد.