صندوق سرمایه‌گذاری کارا از چه نوعی هست؟

    صندوق سرمایه‌گذاری کارا از نوع صندوق درآمد ثابت وبدون تقسیم سود هست. سود صندوق با رشد قیمت اون  محاسبه می‌شه. در این صندوق بر خلاف سایر صندوق‌های درآمد ثابت، مدیرصندوق الزامی به سرمایه‌گذاری در سهام نداره که ریسک اون رو کمتر از تمام صندوق‌هاکرده.​

خطا!

متن جستجو باید حداقل 3 حرف باشد.