صندوق سرمایه‌گذاری مختلط کاریزما از چه نوعی هست؟

    صندوق سرمایه‌گذاری مختلط کاریزما از نظر ریسک و بازده انتظاری مابین صندوق‌های سهامی و درآمد ثابت هست.این صندوق واریز سود دوره‌ای نداره و فقط بازدهی سرمایه‌گذاری وجود داره. در صندوق سرمایه‌گذاری مختلط کاریزما، وزن دارایی سهام صندوق بین 40 تا 60 درصد متغیر و تحت اختیار مدیر صندوق هست. این ویژگی به مدیر صندوق مختلط کاریزما اجازه می‌ده که در دوران رونق بازار سهام، وزن بیشتری از پورتفوی صندوق رو به سهام اختصاص بده و در مقابل در دوران اصلاح یا رکود بازار سهام، وزن بیشتر پورتفوی رو به اوراق با درآمد ثابت اختصاص بده.​

خطا!

متن جستجو باید حداقل 3 حرف باشد.