صندوق سرمایه‌گذاری سکه طلای کهربا از چه نوعی هست؟

    صندوق سکه طلای کهربا از نوع کالایی هست. در صندوق کهربا، مدیر صندوق باید حداقل 70 درصد از دارایی‌های صندوق رو در گواهی سکه طلا و حداکثر تا 20 درصد از دارایی صندوق رو در ابزار های مشتقه مرتبط با سکه سرمایه‌گذاری کنه. به‌همین دلیل بازده این صندوق متناسب با طلا هست.​

خطا!

متن جستجو باید حداقل 3 حرف باشد.