صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاریزما از چه نوعی هست؟

    صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی کاریزما یک صندوق از نوع با درآمد ثابت و بدون تقسیم سود هست. ترکیب دارایی‌های این صندوق، اوراق با درآمد ثابت دولتی است و به‌همین دلیل ریسک سرمایه‌گذاری رو بسیار کم می‌کنه.​

خطا!

متن جستجو باید حداقل 3 حرف باشد.