صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاریزما از چه نوعی هست؟

    با سرمایه‌گذاری در صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاریزما می تونی یک جریان درآمد ثابت به طور ماهانه برای خود ایجاد کنی و تصمیم بگیری تمامی سود ماهانه خودت رو دریافت کنی و یا درصدی از اون مبلغ رو به صورت روزشمار مجددا سرمایه‌گذاری کنی.​

خطا!

متن جستجو باید حداقل 3 حرف باشد.