صندوق سرمایه‌گذاری اهرمی کاریزما (واحدهای عادی) از چه نوعی هست؟

    صندوق سرمایه‌گذاری اهرمی کاریزما (واحدهای عادی) یک صندوق از نوع با درآمد ثابت و بدون تقسیم سود هست. ترکیب دارایی‌های این صندوق، اوراق با درآمد ثابت است و به‌همین دلیل ریسک سرمایه‌گذاری رو بسیار کم می‌کنه.

خطا!

متن جستجو باید حداقل 3 حرف باشد.