صندوق تضمین اصل سرمایه کاریزما (واحدهای ممتاز) از چه نوعی هست؟

    صندوق تضمین اصل سرمایه کاریزما (واحدهای ممتاز) از نوع صندوق مختلط است؛ یعنی بین 30 تا 70 درصد دارایی‌های این صندوق در سهام سرمایه‌گذاری می‌شه. سرمایه‌گذاری در صندوق تضمین اصل سرمایه کاریزما (واحدهای ممتاز) به معنای سرمایه‌گذاری در بازار سهام است و بازدهی اون متناسب با بازدهی شاخص کل بورس هست.​

خطا!

متن جستجو باید حداقل 3 حرف باشد.