سود صندوق سرمایه‌گذاری کمان چطور محاسبه می‌شه؟

    بعد از تامین مالی هزار میلیارد تومانی، صندوق به دنبال صنایع و شرکت‌های پرپتانسیل برای سرمایه‌گذاری و ایجاد ارزش افزوده خواهد رفت و با دید 4 الی 5 سال در آن شرکت‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنه و بعد از پایان سرمایه‌گذاری و ایجاد ارزش‌افزوده در اون شرکت‌ها، با قیمت بالاتر از قیمت بهای تمام شده، آن شرکت رو به فروش می‌رسونه و سود کسب می‌کنه. در پایان فعالیت صندوق هم سودهای کسب شده بین سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شه. بنابراین این صندوق‌ها در طول دوره فعالیت هیچ‌گونه سود تقسیمی ندارن و فقط در پایان فعالیت سود کسب شده از سال اول تا پایان سال ششم بین سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شه.​

خطا!

متن جستجو باید حداقل 3 حرف باشد.