سود صندوق سرمایه‌گذاری صنم چطور محاسبه می‌شه؟

    سود این صندوق از تفاوت قیمتی که این صندوق رو خریدی با قیمتی که می‌فروشی بدست میاد.

خطا!

متن جستجو باید حداقل 3 حرف باشد.