سود صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاریزما کی واریز می‌شه؟

    طول دوره صندوق درآمد ثابت کمند کاریزما از 26م هر ماه تا 25م ماه آینده است. در اولین روز کاری پس از 25م، نرخ سود محاسبه و طی دو روز کاری به حسابت پرداخت می‌شه. پس از پرداخت سود نقدی در پایان دوره، ارزش واحدهای صندوق به قیمت مبنا (یک میلیون ریال) برمی‌گرده.​

خطا!

متن جستجو باید حداقل 3 حرف باشد.