سرمایه‌گذاری پول گنده می‌خواد، با پول کم مگه می‌شه سرمایه‌گذاری کرد؟

    بیا با هم حساب کنیم. فرض کن ۱۰ سال پیش ۱ میلیون تومن در صندوق مشترک ما سرمایه‌گذاری می‌کردی. بعد سالی یک میلیون تومن به پولت اضافه می‌کردی. با توجه به بازدهی که این صندوق در ۱۰ سال اخیر داشته، ۱ میلیون تومن سرمایه‌ات، امسال ۲۱۸ میلیون تومن می‌شه. سرمایه‌گذاری مصداق بارز این مَثَل هست که قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود!

خطا!

متن جستجو باید حداقل 3 حرف باشد.