حداقل سرمایه برای خرید صندوق کمند چقدر هست؟

    حداقل مبلغ سرمایه‌ای که از طرف سازمان بورس تعیین شده ۵۰۰ هزار تومان هست.​

خطا!

متن جستجو باید حداقل 3 حرف باشد.