حداقل سرمایه برای خرید صندوق سرمایه‌گذاری سپند کاریزما (کاریس) چقدر هست؟

    حداقل مبلغ سرمایه‌گذاری ۵۰۰ هزار تومان است که از طرف سازمان بورس تعیین شده.

خطا!

متن جستجو باید حداقل 3 حرف باشد.