حداقل سرمایه برای خرید صندوق تضمین اصل سرمایه کاریزما (واحدهای ممتاز) چقدر هست؟

    حداقل مبلغ سرمایه‌گذاری ۵۰۰ هزار تومان است که از طرف سازمان بورس تعیین شده.​

خطا!

متن جستجو باید حداقل 3 حرف باشد.