تفاوت بین واحدهای عادی و ممتاز صندوق سرمایه‌گذاری اهرمی کاریزما چیه؟

    واحدهای عادی دارای ریسک و بازده انتظاری کمتری نسبت به واحدهای ممتاز هست. در واقع واحدهای عادی درآمد ثابت و واحدهای ممتاز از نوع سهامی هستن.​

خطا!

متن جستجو باید حداقل 3 حرف باشد.