برای دریافت اعتباری بیشتر از حد اعتباری عادی چطور اقدام کنم؟

    برای این کار در کارگزاری نوع اعتبار «ویژه» رو طراحی کردیم. می‌تونی با ثبت درخواست خودت در سامانه سرمایه‌گذاری ما مبلغ اعتبار پیشنهادی خودت رو ثبت و مدارک خواسته شده رو بفرستی. درخواست شما رو توسط کارشناسان اعتباری کارگزاری بررسی می‌کنیم و برای ادامه فرآیند دریافت اعتبار ویژه باهات تماس می‌گیریم.​

خطا!

متن جستجو باید حداقل 3 حرف باشد.