با سرمایه‌گذاری در صندوق نیکوکاری فردای روشن چطور در امور نیکوکارانه مشارکت می‌کنیم؟

    می‌تونی کل سرمایه (اصل سرمایه و سود حاصل شده) رو صرف امور خیریه کنی یا فقط کل سودی که بدست میاری. در حالت سوم می‌تونی تنها درصدی از سود ساخته شده رو صرف امور خیریه کنی.​

خطا!

متن جستجو باید حداقل 3 حرف باشد.