بازدهی صندوق کارا چطور محاسبه می‌شه؟

    بازدهی صندوق کارا از تفاوت قیمت زمان خریدت و قیمتی که اون رو می‌فروشی محاسبه می‌شه.​

خطا!

متن جستجو باید حداقل 3 حرف باشد.