اگر در طی زمان سرمایه‌ام رو افزایش بدم، ملاک تضمین سرمایه در صندوق اصل سرمایه کاریزما (واحدهای عادی) از چه زمانی و با کدوم مبلغ است؟

    هر بار که سرمایه خودت رو افزایش می‌دی، فارغ از زمان سپری شده مبالغ قبلی، فاصله صدور و ابطال مبلغ اضافه شده جدید باید بیش از 90 روز باشه.​

خطا!

متن جستجو باید حداقل 3 حرف باشد.