آیا هزینه‌ها فقط شامل کارمزد کارگزاری است؟

    خیر! علاوه بر کارمزد کارگزاری این هزینه‌ها شامل کارمزدهای سازمان بورس، سپرده‌گذاری مرکزی، شرکت مدیریت فناوری، حق نظارت سازمان و مالیات است.​

خطا!

متن جستجو باید حداقل 3 حرف باشد.